photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia Podyplomowe Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie

piątek 28.10.2016

baner-npg

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ogłasza nabór na dwusemestralne Studia Podyplomowe Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie.

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza studiów do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach BHP.

Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności.

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z §1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 246 poz. 2468).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.spbhp.sggw.pl


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja