photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wyzwania na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Wyzwania na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE, która odbędzie się dnia 20 października 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Organizatorem Konferencji jest Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie.

Celem Konferencji jest wymiana myśli naukowej i wiedzy praktycznej na temat wyzwań na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE. Z danych wynika, że sytuacja ekonomiczna na tym rynku w Polsce w ostatnich latach pogarsza się. Świadczy o tym m.in. redukcja pogłowia trzody chlewnej, ujemne saldo w handlu zagranicznym, mała skala produkcji żywca wieprzowego w większości gospodarstw, brak pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych w ubojniach i zakładach przetwórczych itp. W tej sytuacji podjęta tematyka konferencji staje się szczególnie ważna i wymaga zainicjowana dyskusji oraz badań w tym obszarze.

W programie konferencji przewiduje się sesję plenarną, sesje tematyczne oraz sesję posterową. Nadesłane artykuły po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej w języku polskim albo angielskim.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.

 

Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. nadzw. SGGW

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

KONTAKT i zgłoszenia

e-mail: konferencja_trzoda@sggw.pl

tel: 22 59 342 58, 22 59 342 27

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

500 PLN opłata pełna

300 PLN opłata dla doktorantów

Opłata obejmuje udział w konferencji, pakiet materiałów konferencyjnych, lunch
i przerwy kawowe.

Nr konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Tytułem: 507-20-081100-N00209-99 Imię i Nazwisko

 


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja